โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย
 

ส่วนบังคับบัญชา

 
ผกก.สภ.อากาศอำนวย ผบ.ศปก.สภ.อากาศอำนวย
รอง ผกก.สภ.อากาศอำนวย รอง ผบ.ศปก.สภ.อากาศอำนวย
ทีมบริหารเหตุการณ์
ศูนข้อมูลอาชญากรรมพิเศษ
ฝ่าบปฏิบัติการ
ผกก.สภ.อากาศอำนวย หน.ทีมบริหารฯ
รอง ผกก.สภ.อากาศอำนวย รอง หน.ทีมบริหารฯ
   
ฝกพ.
ฝปชส.
ศูนย์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์ยาเสพติด
ชุดควบคุมฝูงชน
ฝขว.
ฝตท.
ศูนย์โจรกรรมรถ
ศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝนผ.
ฝสทส.
ศูนย์โจรกรรมสินค้าทางน้ำ
ศูนย์วัตถุระเบิด
ชุดเก็บกู้และทำลายระเบิด
ฝกม.
ฝรท.
ศูนย์ละเมิดทรัพย์ทางปัญญา
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ จชต.
ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ฝกบ.
ฝสฝ.
ศูนย์มือปืนรับจ้าง
ศูนย์อาเซียน
 
ฝงป.
ฝ.ก.ตร.
ศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ
ศูนย์คนหาย
 
   
ศูนย์น้ำมันเชื้อเพลิง
ศูนย์รับจำนำข้าว
 
   
ศูนย์ค้ามนุษย์
ศูนย์เว็บไซต์หมิ่นฯ